URAZY ŚCIĘGIEN I MIĘŚNI

Niemijający przez dłuższy czas ból mięśni i ścięgien może być symptomem ich uszkodzenia. Tego typu kontuzje są częste zwłaszcza u sportowców oraz osób, które niedostatecznie rozgrzewają się przed wysiłkiem fizycznym lub wykonują dynamiczne i nagłe ruchy. W przypadku takiego urazu ma miejsce uszkodzenie włókien, z których zbudowany jest mięsień lub ścięgno. Uszkodzeniami może być naciągnięcie, naderwanie lub całkowite zerwanie.

PRZYCZYNA

 • Do uszkodzenia ścięgien najczęściej dochodzi w przypadku oddziaływania sił, które przekraczają wytrzymałość mechaniczną tych struktur anatomicznych. Następuje wtedy uszkodzenie włókien, z których zbudowany jest mięsień lub ścięgno. Uszkodzenia ścięgien towarzyszą bardzo często złamaniom kości i zwichnięciom stawów. Ścięgno lub mięsień ulega wtedy naciągnięciu, naderwaniu lub zerwaniu całkowitemu.

OBJAWY

 • Podstawowe objawy uszkodzenia ścięgna, więzadła lub mięśnia to:
 • Obrzęk okolicy uszkodzenia
 • Ból przy ucisku miejsca uszkodzenia
 • Trudności w poruszaniu sąsiednim stawem
 • W przypadku ręki trudności w poruszaniu palcami lub nadgarstkiem
 • Mogą wystąpić zaburzenia czucia, drętwienia i mrowienia
 • Może pojawić się krwiak
 • Wyczuwalne pod skórą przerwanie struktury ścięgna i jego ubytek

DIAGNOSTYKA

 • Diagnostyka uszkodzeń ścięgien i mięśni opiera się na badaniu klinicznym przez specjalistę chirurga ręki, ortopedę. Bardzo pomocne są badania ultrasonograficzne. Bardzo ważne jest przeprowadzenie szybkiej i odpowiedniej diagnostyki, ponieważ bardzo często dochodzi do powstania krwiaka, który może świadczyć o całkowitym zerwaniu ścięgna, a zbyt późna diagnostyka może prowadzić do zwłóknień i nieodwracalnych przykurczów. Samo zdjęcie rentgenowskie nie jest badaniem wystarczającym. Badania dodatkowe pozwalają potwierdzić rozpoznanie oraz wskazać jakie postępowanie powinno być zastosowane w odpowiednim rodzaju uszkodzenia mięśnia lub ścięgna.

LECZENIE

 • Leczenie uszkodzeń mięśni i ścięgien dzielimy na nieoperacyjne i operacyjne. Przeprowadzenie szybkiej diagnostyki pozwala zakwalifikować uszkodzenie do odpowiedniego leczenia. Bardzo ważny jest tutaj czas, ponieważ zbyt późne rozpoznanie może powodować nieodwracalne skutki w postaci zwapnień, deformacji, obrzęku, zaburzeń czucia, zaników mięśni.
 • Niektóre złamania możemy leczyć nieoperacyjnie. Obecnie chirurgia ręki dysponuje wieloma metodami leczenia regeneracyjnego nieoperacyjnego, z których korzysta wielu sportowców, a pozwalają one przyśpieszyć zrost kostny i tym samym powrót do sprawności. W niektórych przypadkach jednak leczenie operacyjne jest konieczne.

Bądźmy w kontakcie

Adres