CHIRURG RĘKI

Wysokospecjalistyczne leczenie chorób ręki, nadgarstka, przedramienia, łokcia.
Konsultacje specjalistyczne i zabiegi operacyjne kości, stawów, więzadeł, ścięgien, mięśni, nerwów obwodowych.

  • Chirurgia ręki i rekonstrukcyjna
  • Chirurgia urazowo-ortopedyczna i medycyna sportowa
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

O MNIE

DAWID MROZIK

Doktor nauk medycznych Dawid Mrozik jest wysokiej klasy specjalistą chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z medycyną sportową, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym Uniwersytet Medyczny, z wyróżnieniem uzyskał tytuł naukowy Doktora nauk medycznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoje wieloletnie doświadczenie jako chirurg ręki zdobywał w renomowanych ośrodkach operacyjnych za granicą oraz w kraju. Współpracuje ze światowymi autorytetami chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej. Operuje w kraju i za granicą.

Jest członkiem krajowego zespołu Specjalistów Chirurgii Ręki Hand Surgery GroupTM. Pełni nadzór merytoryczny nad operacjami w HANDPROJECT Clinic w Gdańsku.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE ZABIEGOWO-OPERACYJNE

Moje wieloletnie doświadczenie zabiegowo-operacyjne w chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, chirurgii urazowej, ortopedii oraz medycynie sportowej oparte jest na zagranicznej edukacji, najnowszej wiedzy medycznej zgodnie z Evidence Based Medicine oraz ciągłym doskonaleniu zawodowym, potwierdzonych stażami i certyfikatami międzynarodowymi. Zapewnia to wysokospecjalistyczne, bezpieczne i odpowiednie leczenie pacjentom.

W naszej Klinice przeprowadzamy pełną diagnostykę wraz z leczeniem zabiegowym lub operacyjnym. Pomagamy pacjentom w podjęciu odpowiedniej decyzji, co jest najlepszym rozwiązaniem w każdym przypadku.

Obecnie oprócz przeprowadzania wielu operacji, konsultowania pacjentów, zajmuję się również pracą naukowo-badawczą i szkoleniem młodych specjalistów.

CHIRURGIA RĘKI

MAŁOINWAZYJNE METODY OPERACYJNE

  • Najnowocześniejsze mało inwazyjne metody operacyjne oparte na EBM oraz zaleceniach i wytycznych Światowych i Europejskich Towarzystw Chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej.
  • Najbardziej komfortowe dla pacjentów znieczulenie: miejscowe i regionalne. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć medycyny większość zabiegów odbywa się bez znieczulenia ogólnego.
  • Jednorazowy sprzęt medyczny dedykowany dla każdego pacjenta.
  • Zabiegi pod kontrolą USG 4K oraz techniką WALANT.

Bądźmy w kontakcie

HANDPROJECT Clinic
Hand Surgery GroupTM.

Konsultacje specjalistyczne i zabiegi operacyjne

HANDPROJECT Clinic Minimedica
Obrońców Wybrzeża 7,
Gdańsk, POLAND

mail: kontakt@handproject.pl