O mnie

DAWID MROZIK

Doktor nauk medycznych

Doktor nauk medycznych Dawid Mrozik jest wysokiej klasy specjalistą chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z medycyną sportową, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym Uniwersytet Medyczny,
z wyróżnieniem uzyskał tytuł naukowy Doktora nauk medycznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoje wieloletnie doświadczenie jako chirurg ręki zdobywał
w renomowanych ośrodkach operacyjnych za granicą oraz
w kraju. Współpracuje ze światowymi autorytetami chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej. Operuje w kraju i za granicą.

Jest członkiem krajowego zespołu Specjalistów Chirurgii Ręki Hand Surgery GroupTM. Pełni nadzór merytoryczny nad operacjami w HANDPROJECT Clinic w Gdańsku

Dawid Mrozik

Specjalizuje się w wysokospecjalistycznych zabiegach z chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, nerwów obwodowych, chirurgii łokcia i urazach sportowych.

 • Studia medyczne z wynikiem bardzo dobrym ukończył na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym
 • Doktorat w dziedzinie nauk medycznych uzyskał w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym więcej
 • Chirurg ręki i rekonstrukcyjny
 • Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z medycyną sportową
 • Specjalista Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Członkostwo w towarzystwach naukowych zagranicznych i krajowych:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki więcej
 • Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH),
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (EWAS),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

STAŻE ZAGRANICZNE z Chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej m.in. w:

 • University Hospital Southampton NHS Foundation Trust więcej
 • Nuffield Health Private Hospitals, UK więcej
 • Hampshire, The Wessex Hospital
 • Spire Healthcare, UK Private Hospital więcej
 • Royal South Hants Hospital więcej
 • Lymington New Forest Hospital

Więcej na: Federation of European Societies for Surgery of the Hand: MROZIK Dawid MD PhD FESSH: POLAND

STAŻE KRAJOWE z Ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej m.in. w:

 • Klinika Chirurgii Ręki, Ortopedii i Traumatologii, Poznań
 • Klinika Neurochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kościerzyna
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Lębork
 • Klinika Torakochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 • Klinika Rehabilitacji Narządu Ruchu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 • Szpital Wojskowy, Lublin

CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE:

 • Certificate 2023 Annual Meeting American Society for Surgery of the Hand, Miami, USA 2023
 • Tips and tricks on SLL reconstruction techniques – Advanced, Paris, FRANCJA 2022
 • Artificial Intelligence (AI) & Surgery, Paris, FRANCJA 2021
 • British Society for Surgery of the Hand, Virtual Meeting, London, WIELKA BRYTANIA 2020
 • Secondary Flexor Tendom Surgery, The Pulvertaft Hand Center & Royal Derby Hospital, London, WIELKA BRYTANIA 2020
 • Certificate Congress of Attendance APFFSH20 – ASIAN-PACIFIC FEDERATION of Societies for Surgery of the Hand, Melbourne, AUSTRALIA 2020
 • Certificate Congress of the Federation of International Societies for Surgery of the Hand, Berlin, NIEMCY 2019
 • XIII Wrist Surgery Course, Stuttgart, NIEMCY 2019
 • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Kopenhaga, DANIA 2018
 • CAD-LAB Course of Wrist Arthroscopy and Open Surgery, Universiatat de Barcelona, Barcelona, HISZPANIA 2018
 • Handflaps Workshop, Institut of Anatomy, University of Zurich, Zurych, SZWAJCARIA 2018
 • Tendom repair, Zurych, SZWAJCARIA 2018
 • Osteosynthesis of the Hand & Wrist, IBRA International Bone Research Association, Zurych, SZWAJCARIA 2018
 • Advance International Course LYON Wrist Surgery, Lyon, Francja 2017
 • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Budapeszt, WĘGRY 2017
 • The surgical treatment of the rheumatoid upper limb, Florencja, WŁOCHY 2017
 • Certificate Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Buenos Aires, ARGENTYNA 2016
 • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Santander, HISZPANIA 2016
 • What is cool in wrist surgery. A non-comprehensive course of how I do it, Santander, HISZPANIA 2016
 • X Wrist Surgery Course, Stuttgart, NIEMCY 2016
 • All around the Wrist Certificate, Mediolan, WŁOCHY 2015
 • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Mediolan, WŁOCHY 2015
 • Wrist Surgery, Lyon, Francja 2014
 • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Paris, FRANCJA 2014
 • Certificate Federation of European Societies for Surgery of the Hand: FESSH Hand Training Centre Tour; WIELKA BRYTANIA, 2014
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Belek-Antalya, TURCJA 2013
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Antwerpia, BELGIA 2012
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Oslo, NORWEGIA 2011
 • European Wrist Arthroscopy Society Course, Bucharest, RUMUNIA 2010
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Bucharest, RUMUNIA 2010

CERTYFIKATY KRAJOWE:

 • XIV Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgów Kończyny Górnej: przedramię, nadgarstek, ręka, Poznań, POLSKA 2022
 • III Bałtyckie spotkanie ortopedyczne, Gdańsk, POLSKA 2019
 • XII Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgów Kończyny Górnej: przedramię, nadgarstek, ręka, Poznań, POLSKA 2017
 • 10th International Poznań Course in upper extremity surgery: forearm, wrist, hand, Poznań, POLSKA 2017
 • Kurs artroskopia nadgarstka, Warszawa, 2016
 • Kurs atestacyjny Postępy w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 2014
 • Certificate of the completion of 20th course fundations of anatomy for ulatrasound-guided regional anesthesia and pain medicine (anatomiczne podstawy anestezji regionalnej i technik leczenia bólu z wykorzystaniem ultrasonofrafii”, Zamość 2014
 • Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostu (PRP) w ortopedii, Otwock, 2014
 • Kurs Onkologia Narządu Ruchu, Lublin 2013
 • Complete Course AO Trauma – Principles in Operative Fracture Management, Lublin 2013
 • Rozpoznawanie i leczenie rozwojowych dysplazji stawów biodorowych, Gdańsk, 2012
 • Certyfikat 6th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2012
 • Certyfikat 5th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2011
 • Kurs Współczesne chirurgiczne metody zaopatrywania deformacji stopy, Łódź 2010
 • Kurs Chirurgia kolana, Gdańsk 2010
 • Kurs Artroza i alloplastyka stawów, Gdańsk 2010
 • Kurs Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, Warszawa 2010
 • Kurs Dysplazji stawu biodrowego, Lublin 2010
 • Kurs artroskopii barku, Rudna Mała-Czarna 2010
 • Kurs Zapalenia Kości i stawów, CMKP Warszawa 2010
 • Kurs Mikrochirurgii, Poznań 2010
 • Kurs Chirurgii Kręgosłupa, Poznań 2010
 • Kurs Nowoczesnych zasad osteosyntezy, CMKP Warszawa 2010
 • Kurs Wrodzone i nabyte wady stóp, CMKO Warszawa 2009
 • Kurs Reumatoortopedia, Warszawa 2009
 • Kurs Chirurgii Ręki i Rekonstrukcyjnej, Poznań 2009
 • Wrist Artroscopy Course, Poznań 2009
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societes for Surgery of the Hand, Poznań 2009
 • Kurs artroskopii barku, Warszawa 2009

UCZESTNIK SYMPOZJÓW I ZJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZYCH:

 • How does 3D planning influence my implant choice and philosophy, ASSH, USA 2023
 • Axogen – New technics in nerve reconstruction, American Society for Surgery of the Hand, USA 2023
 • Kienböck Disease – IWAS, Paris, FRANCJA 2022
 • OA wrist early stages SLAC/SNAC 3 – IWAS, Paris, FRANCJA 2022
 • OA wrist early stages SLAC/SNAC 1-2 – IWAS, Paris, FRANCJA 2022
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu CMC kciuka, PTCHR, POLAND 2022
 • Extremity War Injuries – Hand in Hand with Ukraine, PTCHR, POLAND 2022
 • Ulnocarpal Impaction Syndrome – IWAS, Paris, FRANCJA 2022
 • Tips and tricks on SLL reconstruction techniques – Advanced, Paris, FRANCJA 2022
 • Distal Radius Fracture IWAS Paris, FRANCJA 2021
 • Artificial Intelligence (AI) & Surgery, Paris, FRANCJA 2021
 • BSSH virtual free paper competition, London, WIELKA BRYTANIA 2020
 • British Society for Surgery of the Hand, Virtual Meeting, Free Paper Competition, London, WIELKA BRYTANIA 2020
 • Touching Hands Webinar: Practical Details That Make Tendon and Nerve Transfers Successful, ASSH, USA 2020
 • Choroby przewlekłe, przeciążeniowe, choroba Dupuytrena, PTCHR, POLAND 2020
 • Management of Complex Injuries of the Upper Extremity, ASSH, USA 2020
 • Surgical Anatomy of the Brachial Plexus, ASSH, USA 2020
 • Usprawnianie pacjenta po urazach ręki – postępowanie nowoczesne, PTCHR, POLAND 2020
 • Złamania śródstawowe – staw PIP i kość łódeczkowata, PTCHR, POLAND 2020
 • Spasticity of the upper Limb Pulvertaft Hand Center & Royal Derby Hospital, London, WIELKA BRYTANIA 2020
 • Secondary Flexor Tendom Surgery, The Pulvertaft Hand Center & Royal Derby Hospital, London, WIELKA BRYTANIA 2020
 • APFFSH20 – ASIAN-PACIFIC FEDERATION of Societies for Surgery of the Hand, Melbourne, AUSTRALIA 2020
 • III Bałtyckie spotkanie ortopedyczne, Gdańsk, POLSKA 2019
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Kraków 2017
 • VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Gdańsk 2015
 • XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Wrocław 2014
 • VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Łódź 2013
 • 100-lat Ortopedii Polskiej, Dni Ortopedyczne, Poznań, 2013
 • XIII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, Wdzydze Kiszewskie, 2012
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Bydgoszcz 2011
 • X Bieszczadzka Konferencja Artroskopowa „Postępy w artroskopowym leczeniu urazów i schorzeń stawu barkowego”, Rudna Mała-Czarna, 2010
 • X Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, Wdzydze Kiszewskie, 2009c

WYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE:

 • Mini-operative treatment of tennis elbow using bipolar radio-frequency, Melbourne, AUSTRALIA 2020
 • Minimal endoscopic decompression of ulnar nerve in the cubital tunnel, Melbourne, AUSTRALIA 2020
 • Mini-operative treatment of tennis elbow using bipolar radio-frequency, Berlin, NIEMCY 2019
 • Minimal endoscopic release procedure of ulnar nerve in the cubital tunnel, Berlin, NIEMCY 2019
 • Rekomendacje: Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy, Gdańsk, POLAND 2019
 • Minimal endoscopic surgery for treatment the cubital tunnel syndrome; XXII FESSH Congress Budapest, WĘGRY 2017
 • Efectiveness of bipolar radiofrequency in the operative treatment of lateral epicondylitis; XXI FESSH Congress Budapest; WĘGRY 2017
 • Minimal endoscopic surgery for treatment the cubital tunnel syndrome; XXI FESSH Congress Santander, HISZPANIA 2016
 • Efectiveness of bipolar radiofrequency in the operative treatment of tennis elbow; XXI FESSH Congress Santander; HISZPANIA 2016
 • Minimal endoscopic surgery for treatment the cubital tunnel syndrome, Gdańsk 2015
 • Wyniki zastosowania mikrotenotomii bipolarnej w leczeniu łokcia tenisisty, Wrocław 2014
 • Socjoekonomiczna analiza endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych w województwie pomorskim w latach 2006-2011, Wrocław 2014
 • Orthopaedic problems in the hip and knee arthroplasties in elderly, Gdańsk University of Technology 2013 więcej
 • Socjoekonomiczna analiza endoprotezoplastyki stawów biodorowych i kolanowych w województwie pomorskim w latach 2006-2011; rozprawa doktorska; GUMED, Gdańsk 2013
 • Wyniki zastosowania bipolarnej mikrotenotomii w leczeniu łokcia tenisisty, VII Zjazd PTCHR, Łódź 2013
 • Efectiveness of bipolar radiofrequency in the operative treatment of lateral epicondylitis; XVIIth FESSH Congress Antwerpen; BELGIA 2012
 • Ultrasonographic evaluation of results of treatment tenis elbow using RF-based mikrotenotomy; XIII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne: Diagnostyka obrazowa w Ortopedii; Wdzydze Kiszewskie 2012
 • Dabigatran vs. low molecular weight heparin in preventing venous thromboembolism after elective hip and knee arthroplasty: Evaluation of celected clinical parameters więcej
Prywatnie mieszka w Gdańsku, dużo podróżuje, aktywnie uprawia sport. Ceni prywatność oraz kulturę osobistą. Wymaga dużo od siebie, ale również od ludzi, z którymi pracuje oraz od swoich pacjentów.

WYBRANE CERTYFIKATY ZAGRANICZNE I KRAJOWE