PRZYKURCZ DUPUYTRENA

Przykurcz Dupuytrena zwany jest również przykurczem rozcięgna dłoniowego ręki. Powoduje powstawanie guzków i zgrubień na powierzchni dłoniowej ręki i palców oraz następnie stopniowe przykurczanie się palców ręki w stawach. W Przykurczu Dupuytrena bez podjęcia odpowiedniego leczenia palce ręki mogą tak pozostać w utrwalonym zgięciu już na zawsze. Uniemożliwi to normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności i może prowadzić do amputacji palców.

PRZYCZYNA CHOROBY

  • Przyczyną Przykurczu Dupuytrena jest przerost i przebudowa włókien kolagenowych na powierzchni dłoniowej ręki, które tworzą rozcięgno dłoniowe. Dokładna przyczyna Przykurczu Dupuytrena nie jest do końca poznana, a wiele prac naukowych wskazuje na uwarunkowania genetyczne. Nadal prowadzone są liczne badania etiopatogenetyczne poszukujące przyczyn choroby Dupuytrena. Innymi opisywanymi przyczynami przykurczu palców są przyczyny pourazowe, pooperacyjne, zapalne, nowotworowe.

OBJAWY

  • Objawy Przykurczu Dupuytrena to na początku nieznaczne zgrubienia i zaciągnięcia skóry na powierzchni dłoniowej ręki, które wraz z upływem czasu stają się coraz większe, twardsze i powodują postępujący przykurcz dotyczący najczęściej palca czwartego i piątego ręki. Wyróżniamy cztery stadia rozwoju choroby Dupuytrena, a jej objawy są różne w różnych stadiach. Skutkiem powstających przykurczów są dla pacjenta trudności w wykonywaniu podstawowych prac domowych takich jak otwieranie słoików, czesanie, chwytanie przedmiotów domowych, mycie, sprzątanie, wkładanie ręki do kieszeni lub rękawiczki oraz prac wymagających uruchomienia czynności chwytnych ręki. Pacjenci z Przykurczem Dupuytrena zwracają szczególną uwagę na zmiany na ręce, które utrudniają im podawanie dłoni, witanie się, czy wkładanie rękawiczek.

DIAGNOSTYKA

  • Diagnostyka Przykurczu Dupuytrena to przede wszystkim rzetelnie przeprowadzone badanie klinicznym przez specjalistę chirurgii ręki, który powinien ocenić stopnień zaawansowania choroby Przykurczu Dupuytrena. Bardzo pomocnym może być badanie ultrasonograficzne szczególnie w przypadkach wątpliwych. Badanie USG pozwala potwierdzić rozpoznanie, a czasem wykluczyć np. zmiany zapalne lub nowotworowe. Przykurcz Dupuytrena można pomylić z innymi schorzeniami ręki, które wymagają innego leczenia.

LECZENIE

  • Leczenie Przykurczu Dupuytrena dzielimy na leczenie nieoperacyjne i operacyjne. Rehabilitacja w leczeniu Przykurczu Dupuytrena niestety nie przynosi dobrych efektów, dlatego postępowaniem z wyboru jest leczenie zabiegowe. Obecnie dostępne są metody nieoperacyjnego leczenia przykurczu palców techniką enzymatyczną z zastosowaniem kolagenazy, jak i metody minimalnie-operacyjne (od metod igłowych, fasciectomii, fasciotomii, aponeurectomię partialną z plastyką skóry lub przeszczepem, który w postaciach zaawansowanych jest konieczny). Metody te pozwalają przeprowadzić zabieg nawet w znieczuleniu miejscowym, z użyciem jednorazowego sprzętu medycznego lub techniką WALANT. Cała procedura może trwać nawet kilkanaście minut.
  • Więcej w zakładce: PRZYKURCZ DUPUYTRENA LECZENIE OPERACYJNE I NIEOPERACYJNE.

Bądźmy w kontakcie

Adres